Bilete

Vi legg vekt på å gje barna i barnehagen varierte opplevingar.  Nærområdet vårt byr på mange turmoglegheiter


  God grovmotorisk stimulering når vi går i marka


  Barna blir lært opp til å bære egen sekk med lett innhold


tekst

tekst

tekst

tekst

  Kva kan eg finna her?


  Alt blir forstørra når vi ser i denne boksen


 


  Mat og drikke smakar ekstra godt på tur


 


tekst

  Om vi er så heldig å få snø som ligg litt er det kjekt å ha skidag med startnummer og premie!


  Pysenissen viser seg ofte i desember...


  ...og det er veldig spennande!!


  Bussen vår er vi veldig glad i!


  Dei fleste vi klare seg sjølv!


  Barna får ta stor del i mating og stell av dyra våre


  Egga blir tatt godt vare på, heile veien inn til kjøleskapet


tekst

tekst

tekst

  Egg klar for rugemaskina


  Nedtellinga til klekking kan starta...


  ..og kyllingar har det blitt fleire gonger


tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst